Declaraţie privind protecţia datelor

1. Protecţia datelor, pe scurt

Indicaţii generale

Următoarele note oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați acest site web. Datele personale sunt toate datele cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Informații detaliate cu privire la protecția datelor pot fi găsite în declarația noastră de protecție a datelor indicată în acest text.

Colectarea datelor pe acest site web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Puteți găsi datele de contact ale acestuia în secțiunea „Notă privind organismul responsabil” din această declarație de protecție a datelor.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Acestea pot fi de exemplu date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat sau cu acordul dumneavoastră de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de exemplu, browser de internet, sistem de operare sau ora de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe acest site.

Pentru ce folosim datele dvs.?

O parte din date este colectată pentru a se asigura că site-ul web nu are erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor.

Instrumente de analiză și terți prestatori de servicii

Când vizitați acest site, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se realizează în principal cu așa-numitele programe de analiză.

Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea declarație de protecție a datelor.

2. Găzduire/ Hosting

Găzduire externă

Acest site este găzduit extern. Datele personale colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele prestatorului de servicii. Aceste informații pot fi în special adrese IP, solicitări de contact, metadate și date de comunicare, date contractuale, detalii de contact, nume, acces la site și alte date generate prin intermediul unui site web.

Găzduirea externă are loc în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza Art. 6 Alin. 1 lit. a GDPR și § 25 Alin. B. dispozitivul de amprentă) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Gazdele noastre vor prelucra datele dumneavoastră numai în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și pentru a urma instrucțiunile noastre în legătură cu aceste date.

Procesarea comenzilor

Pentru a asigura o prelucrare conformă cu protecția datelor, am încheiat un contract de prelucrare a comenzilor cu hosterul nostru.

3. Informații generale și informații obligatorii

Protecţia datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această declarație de protecție a datelor.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care vă puteți identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Dorim să subliniem că transmiterea de date pe Internet (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.

Notă despre organismul responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site este:

MONTI – Werkzeuge GmbH
Activet | The Ultimate Dogbrush
Breitscheider Weg 142 -144
D-40885 Ratingen

Telefon: +49 2102 – 994 62 90
E-Mail:

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră expres. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați dat deja. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (Art. 21 GDPR)

DACA PRELUCRAREA DATELOR SE FACE BAZA PE ART. 6 ALIN. 1 LIT. E SAU F GDPR, AVEȚI DREPTUL SĂ VĂ OPUNEȚI ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ DIN MOTIVE CARE REZULTĂ DIN SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ SPECIALĂ, ACEASTĂ OPOZIȚIE SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII PE BAZA ACESTOR PREVEDERI. RESPECTIVUL TEMEI LEGAL PE CARE SE BAZEAZĂ O PRELUCRARE POATE FI GĂSIT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR. DACĂ AVEȚI OBIECȚII, NU VOM MAI PRELUCRĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ . CU CARACTER PERSONAL CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM DOVEDI MOTIVE OBLIGATORII DEMNE DE PROTECȚIE PENTRU PRELUCRARE, CARE SUNT SUPERIOARE INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ SAU ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRAREA SERVEȘTE RIDICĂRII, EXERCITĂRII SAU APĂRĂRII DE PRETENȚII LEGALE (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 1 GDPR).

DACĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A RIDICA OBIECȚII ÎN ORICE MOMENT AL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ ÎMPOTRIVA ACESTEI PRELUCRĂRI, ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PRELUCRĂRI, ACEASTA SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII ÎN MĂSURA LEGATĂ DE PUBLICITATEA DIRECTĂ. DACĂ OBIECTAȚI, DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI UTILIZATE ÎN SCOP DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OBIECȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 2 GDPR).

Dreptul de apel la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării GDPR, cei afectați au dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care au reședința obișnuită, la locul de muncă sau la locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract să vă fie predate dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format comun, care poate fi citit automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face doar în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului, acest site folosește criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dumneavoastră.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informare, ștergere și corectare

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul la corectarea sau ștergerea acestor date în orice moment. Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând în acest scop. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/ se produce ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, a apăra sau a revendica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie șterse.
  • Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu Art. 21 alineatul 1 GDPR, interesele dumneavoastră și ale noastre trebuie să fie cântărite. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi utilizate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motivele unui interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Opoziție față de e-mailurile promoționale

Prin prezenta, ne opunem utilizării datelor de contact publicate ca parte a obligației de informare pentru a trimite materiale publicitare și informative nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a acționa în justiție în cazul trimiterii de reclame nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.

4. Colectarea datelor pe acest site web

Cookies

Site-ul nostru web folosește așa-numitele „cookies”. Cookie-urile sunt pachete de date mici și nu vă deteriorează dispozitivul final. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră final fie temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie permanent (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră final până când le ștergeți singur sau până când sunt șterse automat de browserul dumneavoastră web.

În unele cazuri, cookie-urile de la companii terțe pot fi stocate și pe dispozitivul dumneavoastră final atunci când intrați pe site-ul nostru (cookie-uri terțe). Acestea ne permit noua sau dumneavoastră să folosim anumite servicii ale companiei terțe (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea modulelor cookie pentru anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dacă dezactivați modulele cookie, este posibil ca funcționalitatea acestui site web să fie limitată.

Cookie-uri care sunt necesare pentru a desfășura procesul de comunicare electronică, pentru a oferi anumite funcții pe care le doriți (de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, cookie-uri pentru măsurarea audienței web) (cookie-uri necesare) sunt stocate pe baza articolului 6 alineat 1 litera f GDPR, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei legal. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea fără erori tehnic și optimizată a serviciilor sale. Dacă a fost solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea are loc exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TTDSG); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

În măsura în care sunt stocate alte cookie-uri (de exemplu, cookie-uri pentru a analiza comportamentul dumneavoastră de navigare), acestea sunt tratate separat în această declarație de protecție a datelor.

Consimțământul pentru cookie-uri cu Borlabs Cookie

Site-ul nostru utilizează tehnologia de consimțământ pentru cookie-uri a Borlabs Cookie pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri în browserul dvs. și pentru a documenta acest lucru într-o manieră conformă cu protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (denumită în continuare Borlabs).

Atunci când intrați pe site-ul nostru, în browserul dumneavoastră este stocat un cookie Borlabs, care stochează consimțămintele pe care le-ați dat sau revocarea acestor consimțăminte. Aceste date nu sunt partajate cu furnizorul de cookie-uri Borlabs.

Datele colectate vor fi stocate până când ne solicitați să le ștergem sau până când ștergeți dumneavoastră însuși cookie-ul Borlabs sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil. Perioadele legale obligatorii de păstrare rămân neafectate. Detalii privind prelucrarea datelor de către Borlabs Cookie pot fi găsite la adresa https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Utilizarea tehnologiei de consimțământ pentru cookie-uri Borlabs are loc pentru a obține consimțământul legal necesar pentru utilizarea cookie-urilor. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. c DSGVO.

SFișierele jurnal ale serverului

Furnizorul paginilor de internet colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server/ log, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

  • tipul și versiunea browserului
  • sistemul de operare utilizat
  • adresa URL de referință
  • numele gazdei/ host al computerului care accesează
  • ora solicitării serverului
  • adresa IP

Aceste date nu sunt îmbinate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea site-ului său fără erori tehnic – fișierele jurnal ale serverului trebuie înregistrate în acest scop.

Solicitări prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, întrebarea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale rezultate (nume, întrebare) va fi stocată și procesată de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră..

Aceste date sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul 1 litera b GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau dacă este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) dacă acest lucru a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le-ați trimis prin solicitări vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea lor, revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Facebook Pixel

Acest site folosește pixelul de acțiune al vizitatorilor Facebook pentru a măsura conversia. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Potrivit Facebook, însă, datele colectate sunt transferate și în SUA și în alte țări terțe.

În acest fel, comportamentul vizitatorilor site-ului poate fi urmărit după ce aceștia au fost redirecționați către site-ul web al furnizorului făcând clic pe un anunț Facebook. Acest lucru permite evaluarea eficienței reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea măsurilor de publicitate viitoare.

Datele colectate sunt anonime pentru noi în calitate de operator al acestui site web, nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorului. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât să fie posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv, iar Facebook să poată utiliza datele în propriile scopuri de publicitate în conformitate cu ghidurile de utilizare a datelor Facebook. Facebook. Acest lucru permite Facebook să plaseze reclame pe paginile Facebook și în afara acestuia. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi în calitate de operator al site-ului.

Utilizarea acestui serviciu se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a GDPR și secțiunea 25 alineatul 1 TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Veți găsi mai multe informații despre protejarea confidențialității dumneavoastră în informațiile Facebook privind protecția datelor: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

De asemenea, puteți dezactiva funcția de remarketing „Segmente de public personalizate/ Custom Audiences“ din secțiunea Setări reclame la https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți autentificat la Facebook.

Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți renunța la publicitatea comportamentală a Facebook pe site-ul European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Buletin informativ

Date pentru buletinul informativ

Dacă doriți să primiți buletinul informativ oferit pe site, avem nevoie de o adresă de e-mail, precum și de informații care să ne permită să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail specificate și că sunteți de acord să primiți buletinul informativ. Nu se colectează alte date sau se colectează doar pe bază de voluntariat. Folosim aceste date exclusiv pentru a trimite informațiile solicitate și nu le transmitem unor terțe părți.

Datele introduse în formularul de înregistrare la newsletter sunt prelucrate exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO). Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail și utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ, de exemplu prin intermediul linkului „dezabonare” din buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor deja efectuate nu este afectată de revocare.

Datele pe care ni le furnizați în scopul primirii buletinului informativ vor fi stocate de noi sau de furnizorul de servicii de buletin informativ până când vă dezabonați de la buletinul informativ și vor fi șterse din lista de distribuție a buletinului informativ după ce vă dezabonați de la buletinul informativ. Datele stocate de noi în alte scopuri nu sunt afectate de acest lucru.

După ce v-ați dezabonat de la lista de distribuție a buletinului informativ, adresa dvs. de e-mail va fi stocată de noi sau de furnizorul de servicii de buletin informativ într-o listă neagră, dacă este necesar, pentru a preveni trimiterea ulterioară de e-mailuri. Datele din lista neagră vor fi utilizate numai în acest scop și nu vor fi combinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dumneavoastră, cât și interesului nostru de a respecta cerințele legale atunci când trimitem buletine informative (interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO). Stocarea în lista neagră nu este limitată în timp. Vă puteți opune stocării în cazul în care interesele dumneavoastră prevalează asupra interesului nostru legitim.

7. Pluginuri și instrumente

YouTube cu protecția datelor îmbunătățită

Acest site web include videoclipuri de pe site-ul YouTube. Operatorul site-ului web este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod înseamnă că YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site înainte de a viziona videoclipul. Cu toate acestea, modul extins de protecție a datelor nu exclude neapărat transferul de date către partenerii YouTube. Astfel YouTube stabilește o conexiune la rețeaua Google DoubleClick, indiferent dacă vizionați un videoclip.

De îndată ce porniți un videoclip YouTube pe acest site, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube este informat pe care dintre paginile noastre le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră YouTube, permiteți YouTube să atribuie comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dumneavoastră YouTube..

În plus, YouTube poate salva diverse module cookie pe dispozitivul final după ce ați început un videoclip sau poate utiliza tehnologii de recunoaștere comparabile (de exemplu, amprenta dispozitivului). În acest fel, YouTube poate primi informații despre vizitatorii acestui site web. Aceste informații sunt utilizate printre altele pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și pentru a preveni tentativele de fraudă.

Dacă este necesar, după începerea unui videoclip YouTube, pot fi declanșate operațiuni ulterioare de prelucrare a datelor asupra cărora nu avem nicio influență.

YouTube este folosit în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și § 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care sunt cuprinse acceptul de a salva de coockieuri sau accesul la informații pe dispozitivul final (de exemplu dispozitivul de amprentă) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor pe YouTube în declarația lor de protecție a datelor la: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Fonturi Google (găzduire locală)

Acest site folosește așa-numitele fonturi Google, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune la serverele Google.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps prin intermediul unei API. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesar să vă salvați adresa IP. Aceste informații sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestei transmisii de date.

Utilizarea Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și a unei localizări ușoare a locurilor indicate de noi pe site. Acest lucru constituie un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO.

Puteți găsi mai multe informații cu privire la gestionarea datelor utilizatorilor în politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ManageWP

Gestionăm acest site web cu ajutorul instrumentului ManageWP. Furnizorul este GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (denumit în continuare ManageWP).

ManageWP ne permite, printre altele, să monitorizăm securitatea și performanța site-ului nostru web și să facem backup-uri automate. ManageWP are astfel acces la tot conținutul site-ului web, inclusiv la bazele noastre de date. ManageWP este găzduit pe serverele furnizorului.

Utilizarea ManageWP se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. Operatorul site-ului web are un interes legitim în operarea cât mai eficientă și mai sigură a site-ului (site-urilor) său (sale) web. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO și a art. 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului), astfel cum este definit de TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Prelucrarea comenzilor

Am încheiat un contract privind prelucrarea comenzilor (AVV) pentru utilizarea serviciului menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legea privind protecția datelor, care garantează că acest serviciu prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu DSGVO.

8. Furnizori de eCommerce și de plăți

Prelucrarea datelor (date despre clienți și contracte)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru stabilirea, conținutul sau modificarea raportului juridic (date de inventar). Acest lucru se face în baza art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a unor măsuri precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal despre utilizarea acestui site web (date de utilizare) numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorului să utilizeze serviciul sau pentru a factura utilizatorul.

Datele colectate ale clienților vor fi șterse după finalizarea comenzii sau după încetarea relației de afaceri. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

Transmiterea datelor la încheierea contractului pentru magazine online, dealeri și expediere de mărfuri

Transmitem datele cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în cadrul prelucrării contractului, de exemplu către companiile însărcinate cu livrarea bunurilor sau către instituția de credit însărcinată cu procesarea plăților. Transmiterea ulterioară a datelor nu are loc sau numai dacă v-ați dat acordul expres pentru transmitere. Datele dvs. nu vor fi transmise unor terțe părți fără consimțământul dvs. expres, de exemplu în scopuri publicitare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a unor măsuri precontractuale.