​Garanția periei ActiVet Brush

Garanția periei ActiVet Brush

Această garanție este oferită de MONTI – Werkzeuge GmbH și se aplică exclusiv perilor ActiVet achiziționate direct de la MONTI – Werkzeuge GmbH.

MONTI – Werkzeuge GmbH se angajează să fabrice toate perii ActiVet vândute de aceasta fără defecte de material sau de manoperă.
MONTI – Werkzeuge GmbH garantează pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni de la data achiziției că va repara sau va înlocui, pe cheltuiala sa, orice perie care este defectă din cauza unor defecte de manoperă sau de calitate a materialelor.

EXCEPȚII

Această garanție NU se aplică în cazul în care peria este defectă din vina dumneavoastră.

  • Daune datorate unui accident, utilizării greșite, neglijenței sau „forței majore”.
  • Utilizarea necorespunzătoare în conformitate cu instrucțiunile furnizate împreună cu produsul
  • Deteriorarea mânerului sau a știfturilor din cauza utilizării incorecte
  • Neasigurarea unei îngrijiri corespunzătoare

În cazuri excepționale, chiar și după ce au trecut cele 12 luni și peria a fost inspectată, se poate oferi o garanție de bunăvoință.

Ultima modificare 29 noiembrie, 2023